helping people find their true destiny in Christ so they can go out and reveal the Father's heart to the world

Vad tror vi på?

strommar-av-levande-vatten.jpg

Vi är en fristående organisation som strävar efter goda relationer med övriga organisationer och kyrkor som har samma tro som vi.

Vi bygger vår verksamhet på följande:

Jesus är i centrum inte som metod utan som en levande person. Jesus är vårt exempel i allt vi företar oss och vi hämtar vår inspiration från Honom när det gäller människosyn och tillvägagångssätt.

Jesus död och uppståndelse ligger till grund för vårt arbete. Vi tror att evangeliet är en kraft till frälsning och att både förlåtelse, befrielse, helande och upprättelse är gåvor som Gud ger av nåd till människor genom det som Jesus gjorde på korset.

Vi tror att den helige Ande är vår hjälpare och att nådegåvorna är verksamma i allt vi gör.

De ord och löften som Gud ger i sitt ord är en säker grund för oss att stå på. Vi tror att varje människa kan ledas genom Guds ord för att få hjälp genom Hans ljus och sanning.

Vi tror att Jesus är världens Frälsare och vi tror att alla människor kan bli frälsta och leva ett rikt liv som Jesu efterföljare

Vi bekänner med den apostoliska trosbekännelsens ord:

”Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare
Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda.
Vi tror ock på den helige Ande, en helig allmännelig Kyrka, de heligas samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv.”

 

Vill du stödja oss? Klicka här 

  

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)