helping people find their true destiny in Christ so they can go out and reveal the Father's heart to the world

Hur började det och var är vi nu?

2008

Våren 2008 startade Göran och Tineke Karlsson "stilla stunder med Herren" hemma i sitt hus på den småländska landsbygden. Att bara få vara i Gud Faderns närhet och ta emot Hans underbara kärlek förändrade deras liv. De började förstå att man genom att ta emot Jesus har tillträde till Fadern. Jesus säger ju: Jag är vägen, sanningen och livet. Vägen till vad? Vägen till Fadern, Han som älskar oss utan begränsning. Han som vill umgås med oss, vi är de söner och döttrar Han längtar efter. Men ofta är vi så upptagna, även i kyrkan, så vi tar oss sällan tid att bara få vara med Honom, att låta Honom tala till oss, att låta Honom visa oss Sin kärlek.

De stilla stunderna hemma hos Göran och Tineke drog till sig ett antal människor från olika sammanhang och delar av landet. Göran och Tineke kände en kallelse att öppna sitt hem med jämna mellanrum så att människor som var trötta och slitna fick en fristad och kunde få vara stilla inför Gud Fadern, vila i Hans trygga famn och ta emot den kärlek, tröst och vägledning de behövde. De började längta efter att starta ett helande-center.

Under våren upplevde de Herrens tilltal, Han visade dem hur Moses förde Israels folk genom öknen och hur Han försåg folket med vatten. Vid flera tillfällen fick Moses i uppdrag att slå på en klippa och vatten forsade fram så folket kunde dricka. Men vid ett tillfälle sa Herren att Moses skulle tala till klippan men av gammal vana slog Moses även denna gången med sin stav på stenen. På grund av sin olydnad fick Moses inte komma in i det förlovade landet.

Göran och Tineke upplevde att Herren med detta särskilda bibelstället ville tala om för dem att de noga skulle lyssna när de hörde Honom tala, att Han skulle göra nya ting som de inte var vana vid men att de skulle lita på Honom och lyda Honom även om det skulle innebära att bryta gamla invanda mönster.

Att följa den Helige Andes maning utan att veta ibland vad detta innebär i förlängningen har sedan dess varit den väg de har försökt vandra. Allt större blev längtan att starta ett helande-center.

2009 - 2010

I april 2009 dök det plötsligt upp en förmögen holländsk affärsman i deras liv som nyligen hade köpt ett fint och mycket vackert beläget hus vid sjön Åsnen i det lilla samhället Urshult. Till deras stora häpnad erbjöd holländaren de att använda huset till Herrens ära.

Efter en del förvirring och vånda på vilket sätt de skulle börja med sitt helande-center bestämde de sig för att börjar med "stilla stunder" samlingar, tillsammans med två goda vänner: Kenth och Tina Erixon.  Undan för undan talade Herren om för dem vad nästa steg skulle bli. I maj 2010 åkte Tineke och Tina till församlingen Catch the Fire i Toronto, Canada och i oktober kom Mike och Hiroko Preece från Helande-centret Gilgal House i England och utbildade Göran, Tineke, Kenth, Christina och ett team från Borås i Sozo, en unik helande- och befrielsetjänst, som har sitt ursprung i Bethel Church, Redding, USA.

2011

I maj 2011 kom Mike och Hiroko tillbaka till helandecentret för att ge utbildning i advanced Sozo. Sedan dess har paret Preece varit helande-centrets mycket uppskattade och älskade mentorer.

Under våren 2011 startade de fyra Heart to heart ministries med visionen att förmedla Gud Faderns kärlek till världen. Teamet vill vara ett verktyg i Herrens hand att hela, upprätta och befria människor. Sommaren 2012 lämnade de huset i Urshult då ägaren ville sälja stället. Hösten 2012 köpte Tineke och hennes dotter, tillsammans med en god vän, en affärsverksamhet i det småländska glasriket med ett café, en butik och ett B & B / vandrarhem, Röda Huset i Strömbergshyttan, 25 km utanför Växjö mot Kalmar, väg 25.

2012

Lokalerna används med jämna mellanrum av Heart to heart ministry för att ha konferenser, utbildningar, själavård mm. Affärsverksamheten fångar också upp människor som har slagits ut av arbetslivet och som behöver en kärleksfull och trygg plats för att hitta tillbaka till sina innersta drömmar. Dessa människor kommer Heart to heart ministries i kontakt med titt som tätt. Samarbetet mellan ministriet och Röda Huset är spännande och det är bara Gud som vet hur det kommer att utvecklas. Teamet vill bara göra det som Han instruerar de att göra. Under dessa år har Gud arbetat med att bl.a skala av alla egna ambitioner. Det är en bitvis mycket smärtsam men samtidigt oerhört glädjande process som har dragit teamet allt närmare Pappas hjärta. Den kärlek som de själva upplever ifrån Honom vill de så gärna förmedla vidare till en värld där många har tappat tilltron till livet. I dagsläget (våren 2013) har de anordnat ett antal fantastiska lovsång- och helande konferenser, haft Sozo-utbildningar och har tagit emot människor för Sozo-sessions. De fortsätter utveckla sin dröm såsom Herren leder. Och då de vet att "Andens vind blåser dit Han vill" vet de aldrig i förväg vart de är på väg, men ett är säkert, med Herren vid deras sidan kan framtiden bara vara ljus....

2013

Det sista året har varit fylld av Herrens närvaro. I juni 2013 kom Isabel Allum till Röda Huset och ett 60 tal deltog i den Midsommarkonferens vi anordnade med henne. Starka profetiska budskap kom över stället och över Sverige. Flera människors liv blev totalt förvandlade. Efter den konferensen har ingenting varit sig lik. 

I november 2013 startade vi med uppmuntrans kvällar, vem som helst får komma. Vi har knytkalas, äter tillsammans, lovsjunger tillsammans och delar med oss av vad Gud gör i våra liv. Vi uppmuntrar och ber för varandra. Dessa kvällar har vi fortsatt med då de är så uppskattade och fulla av Guds närvaro.  Kvällarna har visats sig besökas av människor från flera olika nationer och med konstnärliga gåvor. De länder som har varit representerade är Danmark, Sverige, Holland, USA,  England, Tyskland och Peru.

Vi har ocksa haft ett flertal besök av våra härliga vänner och mentorer från Gilgal House healingcenter i England.  Vi har haft utbildningar i basic och advanced Sozo av Mike Preece och erbjudit Sozo-sessions.  Vi har sett ett flertal människor komma till tro! Vi har även haft en Freedom from Freemasonry dag med Mike Preece.

2014 -2017

I april 2014 kom David och Faith Dalley från Eagle Wings school of the heart, Loxlane,  Shaftesbury,  UK och vi hade en inre helande vecka som ingen som deltog kommer att glömma i första hand. Erika och Joachim från Schweiz följde med Dalleys. Vi fick möta Fader Gud på ett otroligt sätt och vi är så tacksamma för alla dessa underbara människor som Herren kopplar ihop oss med. Det är framförallt England som det har knutits starka band med, något som vinte är förvånade över då England i många år har legat på vårt hjärta.

Midsommarkonferensen 2014 med Simon och Andrew Baddeley,  George Powell och Andy Osborne var underbar. Guds närvaron bara ökar och ökar, vi får höra vittnesbörd av fler och fler människor vars liv har blivit helt förvandlat. Människor tar emot Jesus, blir helade och upprättade och vi är så tacksamma och ödmjuka inför det. Det är ju det våra hjärtan brinner för, att människor lär känna Jesus, tar emot Honom, omvänder sig och hittar hem till Fadern som en son och en dotter. 

Precis innan sommaren bestämde sig Tina och Kenth att hoppa av teamet för att ägna sig mer åt den kallelse som ligger närmast deras hjärta: att ta emot människor i sitt hem. Vi är så tacksamma över den underbara tid vi har haft tillsammans och vi välsignar de i deras vidare kallelse. 

Lindis och Andy har blivit en allt större del av vårt ministry och ingår numera i vårt team. Lindis har fått uppleva hur Herren har välsignat hennes förbönsmassage, flera människor har blivit helade under en massage. Det är så spännande att se att Gud kallar till nya saker och om vi lyder Honom och låta Honom göra det på Sitt sätt så har vi märkt att underbara saker händer. Det är dock ofta en kamp att vara pionjär, man får jobba sig igenom motstånd både inom sig själv och utanför sig själv. Man ansetts av tvivel, förvirring mm men det lär en att hålla sig nära Herren, att lita på Honom och låta Honom få äran. Det är då Han visar sin trofasthet och oändliga kärlek.

Maj 2015 kom Ingela och Richard Larsson Smith till oss. Konferensen "The Kingdom Principles of Horsemanship" var annorlunda men mycket uppskattad av oss alla. Det var en höjdpunkt under året.

Juni 2016 kom Isabel Allum på nytt till Röda Huset. Konferensen var välbesökt och för oss var det en vändpunkt i vårt personliga liv. Vår yngsta dotter blev frälst och åkte sedan till Kanada för att gå bibelskola och hon hamnade till sist som intern hos Ivan och Isabel i London, Ontario. Vi är för evigt tacksamma till Herren att Han skickade Isabel och att hon svarade på Hans kallelse. Ivan och Isabel blev del av vår familj på ett alldeles särskilt sätt. Vi hade förmånen att hälsa på våra vänner och vår dotter hösten 2016. 

Efter 2016 kände vi att något nytt var på gång.

2018

Efter flera år av underbara möten med människor och Gud, har vi, de senaste åren, haft time-out. Vi har sökt Honom för hur Han vill vi ska gå vidare. Han gör ett jobb djupt inom oss, förhoppningsvis till en ny förståelse av vem Han är och vem vi är i Honom. Det är en långvarig process, ibland mycket smärtsam men nödvändig för vår vidare resa med Honom.

Lindis är inte längre del av vårt team, formellt sett, men fortfarande en nära och mycket kär vän och för alltid en del av vår familj. Vi är så tacksamma för allt som hon har gjort genom dessa år. Hennes trofasta kärlek och stora generösitet har värmt våra hjärtan. Vi har gått igenom otroliga höjder och djupa dalar tillsammans och levt det familje-livet som vi tror Herren vill vi ska göra. Må Herren ösa välsignelser över Lindis!!

Vi är så tacksamma också för alla andra kontakter vi har fått med underbara människor. Många finns fortfarande med oss på olika sätt. Vi glädjer oss över den kärlek vi har fått ta emot, framförallt i tider av kamp och stress. Vissa relationer har fördjupats på ett underbart och ibland häpnadsväckande sätt. Vissa relationer har vi fått släppa då vi har gått olika vägar. Ibland följs man åt en bit på vägen en viss period av livet. Vi välsignar alla som har betytt mycket för oss under vår resa. Och vi välsignar deras vidare resa tillsammans med Herren!

Det sista året har vi ägnat oss helt åt vår egen lilla, biologiska, familj. Något som Herren ville vi skulle gå in i. Vi är tacksamma för den tiden. Vi är spända nu på nästa kapitel i våra liv tillsammans med Honom!

 

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)