helping people find their true destiny in Christ so they can go out and reveal the Father's heart to the world

STILLA STUNDER INFÖR HERREN

 

Christina i soakingrummet  

"Stilla stunder inför Herren" kallas ibland för "soaking prayer". Ordet kommer från den katolska prästen Francis Macnutt.

 

  

SOAKING-PRAYER

Vi vill betona att bön och bibelläsning är en mycket viktig del i våra sóaking-prayer möten. Vi brukar fokusera på en bibeltext under soakingen. Vi använder kristen lovsångsmusik under soakingen.

 

Vad betyder soaking-prayer?

Soaking är ett sätt att umgås med Gud Fadern. Ordet "Soaking" är engelska och handlar om något som "läggs i blöt". Ordet har också kommit att användas för att beskriva när man är i stillhet inför Gud Fadern, söker Hans ansikte och bara vilar i Hans kärlek. En stund då allt annat får vänta och Han får vår odelade uppmärksamhet.

Hur går soaking till?

Platsen har ingen betydelse, det kan vara i ett hem, i en kyrka eller i en lokal någonstans. Huvudsaken är att man har möjlighet att sitta eller ligga avslappnat och bekvämt.

Oftast läser man något bibelord, samtalar och ber tillsammans. Sedan intar man en bekväm ställning. En stilla och lågmäld musik spelas i bakgrunden. Det kan vara en lovsångsskiva med sång eller enbart instrumental. Vi är dock mycket noga med att musiken kommer från musiker som har samma tro som vi (se Vad tror vi på?)

De som leder soakingstunden går runt och lägger handen på de som vilar (om det känns okej för personen) och ber tyst för dem en stund. Inriktningen på bönen är att personen skall få uppleva Gud Faderns kärlek och komma Honom nära.

Ett soakingpass brukar vara ca 60 min. Efter soakingpasset kan man också få enskild förbön. Om den som ber får något ord, bild eller liknande så delar man det efter soakingpasset. För oss är det mycket viktigt att betona att soaking prayer inte uteslutar bön och bibelläsning. Bön och bibelläsning är mycket viktigt för oss i teamet, det är kärnan i vår gemenskap med Herren. Detta är vi också noga med att berätta för de människor som kommer.

På Heart to heart Helandecenter har vi soakingpass varje söndag kl.17.30. (OBS platsen kan variera mellan Röda Huset och Göran och Tinekes privata hem utanför Linneryd). Det är fritt för vem som helst att delta, troende eller icke troende. Efter soakingpasset finns det tillfälle att dricka en kopp kaffe och samtala för de som så önskar. Vi erbjuder även förbön för helande eller andra behov som du har. Kostnadsfritt.

Det är bra om du anmälar dig i förväg (så vi kan förbereda i bön för dig) men inget tvång. Anmäl dig via ett enkelt sms till 073 02 08 221 (du kan också ringa) eller via vårt kontaktformulär på denna hemsidan.

Vår och många andras erfarenhet av soaking är att vår Far i himlen tar tillfället att komma oss nära när vi avsätter tid för Honom. Ibland händer det att Hans närvaro känns väldigt påtaglig och man upplever att något sker inombords och vid andra tillfällen kanske den omedelbara känslan är att man har haft en skön vila.

Nästan alla kan dock bekräfta, att när de ser tillbaka så märker de att Far har varit verksam på många olika sätt. Konstigt vore det ju annars. Tillbringar man tid inför Gud den Högsta så är det ju konstigt om man inte blir påverkad på ett positivt sätt. Hans kärlek helar och upprättar.

Vårt soakingteam består av sex personer, två av oss är diplomerade soakingledare utbildade på Catch the Fire soakingskola i Toronto, Canada. Vi är registrerade som ett av de många Catch the Fire soakingcenter i världen och är en del av deras internationella nätverk. 

Ps 37:7 Var stilla inför Herren, vänta på Honom...

Jes 40:29-31 Han ger den trötte kraft, den svage får ny styrka. Unga män kan bli trötta och mattas, ynglingar snava och falla, men de som litar till Herren får ny kraft, de får vingar som örnar. De springer utan att bli trötta, vandrar utan att mattas.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)